x
Domov > Zoznám sa s FMP > Realizácia a vyúčtovanie malého projektu

Realizácia a vyúčtovanie malého projektu

VYÚČTOVANIE PROJEKTU

SPRÁVA O REALIZÁCII MALÉHO PROJEKTU je základným nástrojom, ktorý nám umožňuje sledovať priebeh a efekty Vášho projektu.

SPRÁVU/SPRÁVY V GENERÁTORE V MENE VŠETKÝCH PARTNEROV PRIPRAVUJE A PREDKLADÁ PRIJÍMATEĽ malého projektu, t. j. subjekt, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí príspevku. To platí aj v prípade, ak sa v projekte plánuje finančná účasť zahraničného/národného partnera. Správa musí obsahovať informácie o dosiahnutých výsledkoch partnerstva ako celku vrátane partnerov, ktorí počas vykazovaného obdobia neuviedli žiadne výdavky.

vráťte sa hore link vráťte sa hore