x
Domov > Výzvy > Harmonogram náboru na roky 2023 a 2024

Harmonogram náboru na roky 2023 a 2024

V prílohe nájdete orientačný výziev na predkladanie žiadostí na roky 2023 a 2024 v rámci projektu s názvom „Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami" spravovaným Európskim zoskupením územnej spolupráce TATRY s r.o. v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.


vráťte sa hore link vráťte sa hore