x
Domov > Partnerstvo > Ako nájsť partnera?

Ako nájsť partnera?

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. podporuje subjekty so záujmom o cezhraničnú spoluprácu.

Stačí, ak vyplníte formulár s ponukou spolupráce, ktorý je k dispozícii na webovej stránke vo vašom národnom jazyku, a pošlete nám ho.

Vyplnený formulár zašlite e-mailom na adresu: info@fmp-tatry.eu

Ponuka spolupráce bude zverejnená v podobe, v akej bola doručená EZÚS TATRY.


vráťte sa hore link vráťte sa hore