x
Domov > Zoznám sa s FMP > Podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na malý projekt

Podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na malý projekt

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU JE NAJDÔLEŽITEJŠÍM DOKUMENTOM, v ktorom sú podrobne stanovené práva a povinnosti oboch strán a podmienky realizácie a vyúčtovania Vášho malého projektu:

  • výšky jednorazových platieb, ktoré sa zaväzujete vyúčtovať v rámci jednotlivých úloh, a ukazovatele ktorých dosiahnutie v tejto súvislosti deklarujete,
  • zoznamu dokladov potvrdzujúcich splnenie úloh v súlade so žiadosťou o príspevok a zmluvou, ktoré musíte povinne predložiť na účely vyúčtovania projektu,
  • označenia subjektu, ktorý bude realizovať projekt (v prípade, v ktorom bude projekt realizovaný podriadenou jednotkou bez právnej subjektivity).


Od okamihu jej podpísania ste PRÍJMATEĽOM malého projektu. 

vráťte sa hore link vráťte sa hore