x
Domov > Zoznám sa s FMP > Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami

Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami

Predmetom projektu je implementácia Fondu malých projektov v rámci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie v rámci program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie participácie trvalo udržateľného cestovného ruchu v rozvoji polsko-slovesnkého pohraničia.

Špecifický cieľ:

Špecifickým cieľom je podpora atraktivity a integrovaného ekonomického rozvoja polsko-slovenského oprávneného územia projektu Fondu małych projektov.

Ukazovateľe:

Dosiahnutie cieľov projektu bude merateľné nasledovnými programovými ukazovateľmi produktu a výsledku realizovanými v rámci  Fondu małych projektov poľskými a slovenskými prijímateľmi v rámci tzv. malých projektov:
•    podporované kultúrne a turistické lokality
•    osoby, ktoré sa zúčastnili na spoločných cezhraničných kacich
•    organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce-
•    spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia
•    návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít
•    organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu

Cieľové skupiny:

•    Obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia
•    Turisti navštívujúci pohraničie

V rámci projektu budú realizované 2 úlohy:
•    riadenie projektu
•    realizácia malých projektov

Obdobie realizácie: od 1. marca 2023 do 31. marca 2028 r.
Celková hodnota projektu: 4 848 242,50 EUR

Hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 3 878 594,00 EUR

Projekt s názvom „Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 .

vráťte sa hore link vráťte sa hore