x
Domov > Zoznám sa s FMP > Čo je Fond malých projektov

Čo je Fond malých projektov

Fond malých projektov (ďalej len FMP) v celkovej hodnote 24 241 212,50 EUR (vrátane EFRR 19 392 970 EUR) je osobitnou časťou programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021–2027. Tento program podporuje rozvoj poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom projektov, ktoré riešia problémy/príležitosti pohraničia, ktoré nemôže dostatočne vyriešiť/využiť len jedna krajina, ale vyžadujú si spoluprácu partnerov z Poľska a Slovenska. Charakteristickým znakom tohto programu je preto cezhraničný aspekt podporovaných aktivít a investícií. Podrobný opis cieľov programu je uvedený na  www.plsk.eu


V PROGRAME INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO 2021 – 2027 JE V RÁMCI 2 TEMATICKÝCH PRIORÍT REALIZOVANÝCH SPOLU       5 FONDOV MALÝCH PROJEKTOV.


3 Fondy malých projektov v programovej oblasti samostatne spravuje Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, Združenie „Región Beskydy”, Združenie Karpatský euroregión Poľsko v rámci:

PRIORITA 3. – TVORIVÉ A TURISTICKY ATRAKTÍVNE POHRANIČIE

Špecifický cieľ 1 – Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.


2 Fondy malých projektov v programovej oblasti samostatne spravuje Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj v rámci:

PRIORITA 4. – SPOLUPRÁCA MEDZI INŠTITÚCIAMI A OBYVATEĽMI POHRANIČIA

Špecifický cieľ 2 – Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom.vráťte sa hore link vráťte sa hore