x
Domov > Archív

Archív

STREŠNÉ PROJEKTY

Strešný projekt s názvom „Spája nás príroda a kultúra" realizoval od 17.2.2016 do 31.6.2023 Zväzok Euroregión „Tatry" v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci 1. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Strešný projekt s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí" realizoval od 17.2.2016 do 31.5.2023 Zväzok Euroregión „Tatry" v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci 3. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Týkal sa rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania.


Viac informácií o strešných projektoch nájdete tu: www.pwt.euroregion-tatry.eu

vráťte sa hore link vráťte sa hore