x

Malé projekty
veľké efekty pod Tatrami

Slider 2

Zoznám sa s FMP

Fond malých projektov v celkovej hodnote 24 241 212,50 EUR (vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja 19 392 970 EUR) je samostatnou súčasťou programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027. Tento program podporuje rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu realizáciou projektov zameraných na hraničné problémy/príležitosti, ktoré nedokáže dostatočne vyriešiť/využiť jedna krajina sama, ale vyžadujú si spoluprácu partnerov z Poľska a Slovenska. Preto je charakteristickým znakom tohto programu cezhraničný rozmer podporovaných aktivít a investícií.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY spravuje jeden z piatich Fondov malých projektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rámci projektu „Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami“, na realizáciu ktorého bola vyčlenená suma 3,8 milióna eur. pridelené!Zdjęcie 1 1 Zdjęcie 2 2 Zdjęcie 3 3 Zdjęcie 4 4
Logo Interreg 2014-2020

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz 

z  budżetu państwa w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027


Spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

vráťte sa hore link vráťte sa hore