x
Strona główna > Poznaj FMP > Podpisanie umowy o dofinansowanie małego projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie małego projektu

UMOWA O DOFINANSOWANIE, TO NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT, który określa szczegółowe prawa i obowiązki obu stron oraz warunki realizacji i rozliczenia Twojego małego projektu:

  • wysokość kwot ryczałtowych, które zobowiązujesz się rozliczyć w ramach poszczególnych zadań oraz wskaźniki, które w związku z tym deklarujesz osiągnąć,
  • listę dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową, które obligatoryjnie musisz dostarczyć, aby rozliczyć projekt,
  • wskazuje  podmiot, który będzie realizował projekt  (w przypadku, w którym projekt będzie realizowany przez jednostkę podległą, nieposiadającą osobowości prawnej).


Od momentu jej podpisania jesteś BENEFICJENTEM małego projektu.

wróć na górę link wróć na górę