x
Strona główna > Archiwum

Archiwum

PROJEKTY PARASOLOWE

Projekt parasolowy pt. „Łączy nas natura i kultura” został zrealizowany w terminie od  17.02.2016 r. do 30.06.2023 r. przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Projekt parasolowy pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” został zrealizowany w terminie od 17.02.2016 r. do 31.05.2023 r. przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dotyczył rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.


Więcej informacji nt. projektów parasolowych znajdziesz tu: www.pwt.euroregion-tatry.eu
wróć na górę link wróć na górę