x
Strona główna > Poznaj FMP > Czym jest Fundusz Małych Projektów

Czym jest Fundusz Małych Projektów

Fundusz Małych Projektów (dalej FMP) o łącznej wartości 24.241.212,50 euro (w tym EFRR  19.392.970 euro) jest wyodrębnioną częścią programu  Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Program ten wspiera rozwój pogranicza polsko–słowackiego poprzez realizację projektów dotyczących problemów/możliwości pogranicza, które nie mogą zostać w wystarczającym stopniu rozwiązane/wykorzystane samodzielnie przez pojedynczy kraj, ale wymagają współpracy partnerów z Polski i ze Słowacji. Dlatego znakiem rozpoznawczym tego programu jest transgraniczny wymiar wspieranych działań i inwestycji. Szczegółowy opis celów programu znajdziesz na stronie www.plsk.eu


W PROGRAMIE INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021-2027 W RAMACH 2 PRIORYTETÓW  TEMATYCZNYCH REALIZOWANYCH JEST ŁĄCZNIE 5 FUNDUSZY MAŁYCH PROJEKTÓW.


3 Fundusze Małych Projektów na obszarze wsparcia są zarządzane samodzielnie przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY oraz Stowarzyszenie „Region Beskidy” i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w ramach:

PRIORYTETU 3 – TWÓRCZE I ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE POGRANICZE

cel szczegółowy 1 – wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.


2 Fundusze Małych Projektów na obszarze wsparcia są zarządzane samodzielnie przez Samorządowy Kraj Żyliński oraz Samorządowy Kraj Preszowski w ramach:

PRIORYTETU 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW POGRANICZA

cel szczegółowy 2 – budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.


wróć na górę link wróć na górę