x
Strona główna > Poznaj FMP > Małe projekty – duże efekty pod Tatrami

Małe projekty – duże efekty pod Tatrami

Przedmiotem projektu jest realizacja Funduszu Małych Projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych w ramach programu  Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Cel główny:

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu udziału zrównoważonej turystyki w rozwoju pogranicza polsko-słowackiego.

Cel szczegółowy:

Celem szczegółowym jest wspieranie atrakcyjności oraz zintegrowanego rozwoju gospodarczego polsko-słowackiego obszaru wsparcia projektu Funduszu Małych Projektów.

Wskaźniki:
Osiągnięcie celów projektu mierzalne będzie następującymi programowymi wskaźnikami produktu i rezultatu realizowanymi w Funduszu Małych Projektów przez polskich i słowackich beneficjentów w ramach tzw. małych projektów:
•    obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
•    osoby uczestniczące we wspólnych działaniach trans granicznych
•    organizacje współpracujące ponad granicami
•    wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne
•    osoby odwiedzające obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
•    organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu

Grupy docelowe:

•    Mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego
•    Turyści odwiedzający pogranicze

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania:

•    zarządzanie projektem
•    realizacja małych projektów
 
Okres realizacji:  od 1 marca 2023 do 31 marca 2028 r.

Wartość całkowita projektu: 4 848 242,50 EUR

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 878 594,00  EUR

Projekt pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach programu Interreg Polska – Słowacja  2021 – 2027.wróć na górę link wróć na górę