x

Ukončená bola prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty

2024-01-22
< vráť sa

Informujeme, že dňa 19. januára 2024 o 23:59 bola ukončená prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Fondu malých projektov.


V rámci prvej výzvy bolo podaných 49 žiadostí na celkovú hodnotu príspevku z EFRR viac ako 3,2 miliónov EUR, vrátane 19 žiadostí slovenských žiadateľov. To znamená, že z 5 Fondov malých projektov realizovaných na poľsko-slovenskom pohraničí bol najväčší počet žiadostí o príspevok predložený v rámci projektu spravovaného Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY!
Výška dostupných finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v prvej výzve v rámci projektu s názvom "Malé projekty - veľké efekty v Tatrách" Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027. je 1 000 000,00 EUR.


Nižšie je uvedený zoznam žiadostí predložených Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce TATRY v rámci prvej výzvy.

vráťte sa hore link vráťte sa hore