x

Dni otvorených dverí európskych fondov 2024 sú za nami!

2024-05-13
< vráť sa

Dňa 10. mája 2024 zorganizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s.r.o. spolu so Zväzkom Euroregión "Tatry" a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Nowom Targu konferenciu s názvom "Vedomosti kľúčom k bezpečnosti", ktorá sa konala v rámci Dní otvorených dverí európskych fondov v Cezhraničnom vzdelávacom centre Euroregiónu "Tatry" v Nowom Targu.


Konferenciu otvoril predseda Rady Zväzku Euroregión "Tatry" Bogusław Waksmundzki spolu s riaditeľom kancelárie Zväzku Euroregión "Tatry" Michałom Stawarskim.   V ďalšej časti konferencie riaditeľ Michał Stawarski prezentoval informácie o úlohe Euroregiónu "Tatry" pri zvyšovaní bezpečnosti v poľsko-slovenskom pohraničí prostredníctvom realizácie projektov spolufinancovaných z európskych fondov.
Cyklotrasy v poľsko-slovenskom pohraničí realizované okrem iného aj vďaka spolufinancovaniu z európskych fondov predstavila manažérka projektov EZÚS TATRY z o.o. Anna Sowińska, zatiaľ čo vedúci odboru dopravy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nowom Targu, asp. szt. Piotr Stanek rozprával o pravidlách bezpečnej premávky na cyklotrasách.
Podinšpektor Wojciech Chechelski z oddelenia prevencie Krajského riaditeľstva polície v Krakove hovoril o zásadách zodpovedného používania internetu a sociálnych sietí.
Na záver vystúpila podinšpektorka Dorota Garbaczová z Okresného policajného riaditeľstva v Nowom Targu predstavila povolanie policajta a jednotlivé etapy náboru do policajného zboru.   

Tento rok sa k nám počas Dní otvorených dverí európskych fondov pripojili okrem iných inšpektor Grzegorz Wyskiel, riaditeľ okresnej polície v Nowom Targu, viceprimátor myślenického okresu Rafał Kudas, vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu v Nowom Targu Łukasz Knurowski, zástupcovia Krajského riaditeľstva polície v Krakove, súkromných stredných škôl prof. Jána Venuletu v Nowom Targu, školského komplexu Poľnohospodárskeho vzdelávacieho centra v Nowom Targu, Základnej školy Olgy Małkowskej v Sromowciach Wyżných, Základnej školy č. 2 Mikołaja Kopernika v Nowom Targu, Základnej školy Bronisława Czecha v Nowom Bystrom, komplexu škôl a materských škôl v Murzasichle a Základnej školy Poľských légií v Poronine.

Konferenciu sprevádzali interaktívne stánky polície a Súkromných stredných škôl Prof. Jana Venuleta v Nowom Targu, ktoré sa tešili veľkému záujmu mládeže účastníckej sa na podujatia.  

vráťte sa hore link vráťte sa hore