x

Prvé zasadnutie Výboru pre malé projekty v  Žiline

2024-02-05
< vráť sa

Dňa 1. februára 2024 sa konalo 1. zasadnutie Výboru pre malé projekty fondu malých projektov programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027 v správe Žilinského Samosprávného Kraja.


Zasadnutia sa zúčastnili o.i. predstavitelia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (FMP TATRY) - pán Michał Stawarski, riaditeľ EZÚS TATRY vo funkcii člena Výboru a pani Jana Kormaníková, vo funkcii zástupcu člena Výboru.vráťte sa hore link vráťte sa hore