x

Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów

2024-01-22
< wróć

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2024 r. o godzinie 23:59 został zakończony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów.


W ramach pierwszego naboru wpłynęło 49 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 3,2 mln EUR, w tym aż 19 wniosków od słowackich wnioskodawców. To oznacza, że spośród 5 Funduszów Małych Projektów realizowanych na pograniczu polsko-słowackim najwięcej wniosków o dofinansowanie zostało złożonych w ramach projektu zarządzanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY!

Kwota dostępnych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w pierwszym naborze w ramach projektu pt. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”, Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze programu Interreg Polska – Słowacja  2021-2027 wynosi 1.000.000,00 Euro.


Poniżej przedstawiamy listę wniosków złożonych do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach pierwszego naboru.

wróć na górę link wróć na górę