x

I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów za nami

2023-12-11
< wróć

W dniu 8 grudnia 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, zarządzającego Funduszem Małych Projektów.  


Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. małych prowadził pan Štefan Bieľak, Przewodniczący Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 wraz z Panem Bogusławem Waksmundzkim, Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia EUWT TATRY. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele uprawnionych instytucji z Polski i ze Słowacji.
Podczas posiedzenia zatwierdzono m.in. Listę ekspertów do oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów oraz powołano Zespół ds. zastrzeżeń spośród kandydatów zgłoszonych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.
Podczas posiedzenia pan Miloš Handák, Kierownik Działu Funduszu Małych Projektów przedstawił prezentacje stanu wdrażania projektu pt. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami” programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.
Kolejne posiedzenie Komitetu, na którym wybierane będą małe projekty złożone w ramach I naboru wniosków ogłoszonego przez EUWT TATRY zaplanowano w II kwartale 2024 r.

Do pobrania: PREZENTACJA (pdf)
wróć na górę link wróć na górę