x

Małe projekty
  duże efekty pod Tatrami

Slider 2

Poznaj FMP

Fundusz Małych Projektów o łącznej wartości 24.241.212,50 euro (w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  19.392.970 euro) jest wyodrębnioną częścią programu  Interreg Polska - Słowacja 2021-2027. Program ten wspiera rozwój pogranicza polsko–słowackiego poprzez realizację projektów dotyczących problemów/możliwości pogranicza, które nie mogą zostać w wystarczającym stopniu rozwiązane/wykorzystane samodzielnie przez pojedynczy kraj, ale wymagają współpracy partnerów z Polski i ze Słowacji. Dlatego znakiem rozpoznawczym tego programu jest transgraniczny wymiar wspieranych działań i inwestycji.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zarządza jednym z pięciu Funduszy Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu "Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" na realizacje którego przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości 3.8 mln euro!

Zdjęcie 1 1 Zdjęcie 2 2 Zdjęcie 3 3 Zdjęcie 4 4
Logo Interreg 2014-2020

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz 

z  budżetu państwa w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027


Spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

wróć na górę link wróć na górę